boats-2.jpgboats-3.jpg

Home

Auto Combustion:ETC 6000

 ดาวน์โหลด >>> หลักการทำงานของ Auto Combustion : ETC6000

ระบบการบริหารจัดการหัวเผา (Burner) ชุด ETC6000 เสนอวิธีแก้ปัญหาที่ครบวงจรและมีความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้หัวเผาในภาคอุตสาหกรรม การใช้งานที่ครอบคลุมถึงหม้อน้ำและหม้อน้ำร้อน,เครื่องทำความร้อนแบบน้ำมัน และเครื่องอบแห้ง อุปกรณ์ควบคุมชุด ETC6000 เหมาะสำหรับใช้กับหัวเผาแบบเดี่ยวและแบบคู่ เช่นเดียวกับหม้อน้ำแบบหัวฉีดคู่

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนแก่เตาหรือหม้อไอน้ำต่างๆ ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานและถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของการใช้งานเตาเชื้อเพลิง ดังนั้นการควบคุมการเผาไหม้ให้มีมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงลงได้

ที่มา:สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 
 
 

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนโทรล(ประเทศไทย) จำกัด

    

     ETC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนคนไทยกับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนโทรล จำกัด แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำแบบอัตโนมัติ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

     ETC (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เป็นที่เชื่อใจได้ว่า ETC จะสามารถช่วยให้ลูกค้าของทางบริษัทมีความรู้และสามารถ จัดการด้านการใช้พลังงานภายในบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


วิสัยทัศน์

           เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน และระบบการจัดการพลังงาน จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดพลังงาน และเครื่องควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจและพึงพอใจแก่ลูกค้า


ระบบการจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน       

ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุมที่มีขนาดและการใช้พลังงาน ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการส่งรายงานผผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคารควบคุมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สามารถปฏิบัติและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเป็นตัวอย่างอันดีแก่ภาคเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน

2.เพื่อเสริมกลไกในการกำกับดูแลอาคารควบคุมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้วิธีในทางบริหาร

3.เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านพลังงานให้มีความรู้ความสามารถในการจัดพลังงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550


กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน

วิธีการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

1.การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

2.การประเมินสถานการจัดการเบื้องต้น

3.กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

5.กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนฝึกอบรม

6.ดำเนินการตามแผนฯ และตรวจสอบวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมาย

7.ตรวจติดตาม ประเมินระบบการจัดการพลังงาน

8.การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขระบบ


การดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนโทรล (ประเทศไทย) หรือเรียกย่อๆ ว่า ETC เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมาอย่างยาวนาน ซึ่งช่วยให้สถานประการที่มีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี ทำได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงทั้ง 8 ขั้นตอน

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.0-2594-5563

Thermal Imaging Camera

บริการกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)

  • การตรวจสอบสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย
  • การตรวจสอบความร้อนที่สูญเสียในอาคาร
  • การหาตำแหน่งของสายไฟหรือท่อที่มีความร้อน
  • การหาตำแหน่งที่เชื้อราเติบโต
  • การหาตำแหน่งที่หลังคาอาคารรั่ว
  • การหารูปแบบการกระจายความร้อนของท่อไอน้ำ
  • การตรวจสอบแบริ่ง
  • การตรวจสอบการรั่วของฉนวนในอุปกรณ์ทำความเย็น

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.0-2594-5563

95/287 หมู่ที่6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Tel.0-2594-5563 e-mail : info@etcthailand.com