ด้านการติดตั้ง ETC 6000

บริษัท จำนวนติดตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม
1. บริษัท   ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม   จำกัด          1 เครื่อง อาหาร
2. บริษัท   ลักกี้เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน 2   1 เครื่อง ฟอกย้อมผ้า
3. บริษัท   คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  2 เครื่อง เครื่องอุปโภคบริโภค
4. บริษัท โฟรโมสต์   จำกัด                                     2 เครื่อง อาหาร นม
5. บริษัท ยางโอตานิ   จำกัด                                 2 เครื่อง ยางรถยนต์
6. บริษัท โอสถสภา   จำกัด   (โรงงานหัวหมาก)            2 เครื่อง เครื่องดื่ม
7. บริษัท มั่นยิ่ง   จำกัด                                          2 เครื่อง สิ่งทอ
8. บริษัท   ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม   จำกัด                    1 เครื่อง เคมี
9. บริษัท   คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 เครื่อง เครื่องดื่ม
10. บริษัท   แผ่นเหล็กเคลือบไทย   จำกัด                     1 เครื่อง โลหะ
11. บริษัท   แผ่นเหล็กวิลาสไทย   จำกัด                       3 เครื่อง โลหะ
12. บริษัท แดรี่พลัส   จำกัด                                      1 เครื่อง อาหาร
13. บริษัท โอสถสภา   จำกัด   (โรงงานอยุธยา)              2 เครื่อง เครื่องดื่ม
14. บริษัท โสสุโก้   จำกัด                                        4 เครื่อง อโลหะ

 

95/287 หมู่ที่6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Tel.0-2594-5563