boats-2.jpgboats-3.jpg

เพิ่มเติม ETC6000

เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงและแรงกดดันให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งานหม้อน้ำ ในภาคอุตสาหกรรมมองหาวิธีการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ ถ้าหม้อน้ำใช้ระบบควบคุมการเชื่อมต่อแบบเชิงกล (Linkage)ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แน่นอน หากติดตั้งระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับหัวเผา จะช่วยประหยัดได้มากกว่า 10%ซึ่งสามารถทำได้ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิง,ค่าใช้จ่าย และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นต่อไปและการประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถทำโดยการเพิ่มการปรับออกซิเจนและมีตัวเลือกการควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ETC6000 ได้มาแทนที่การเชื่อมต่อแบบเชิงกลและลูกเบี้ยว (Characteristic Cam) พร้อมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่มีความแม่นยำและทำซ้ำได้ ไปกำหนดตำแหน่งตัวขับเชื้อเพลิงและอากาศ อัตราส่วนของเชื้อเพลิงต่ออากาศสามารถตั้งได้มากถึงสี่ค่าสำหรับหัวเผาแต่ละตัวตามความตระหนักถึงความปลอดภัยว่าแต่ละครั้งที่ภาวะการณ์ถูกเลือกตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์จะทำซ้ำตลอดช่วงการจุดระเบิด ในกรณีที่ระบบของหัวเผา ล้มเหลว เครื่องจะหยุดการทำงานลง เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขความขัดข้องที่เกิดขึ้น

95/287 หมู่ที่6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Tel.0-2594-5563 e-mail : info@etcthailand.com