boats-2.jpgboats-3.jpg

Home

Auto Combustion:ETC 6000

 ดาวน์โหลด >>> หลักการทำงานของ Auto Combustion : ETC6000

ระบบการบริหารจัดการหัวเผา (Burner) ชุด ETC6000 เสนอวิธีแก้ปัญหาที่ครบวงจรและมีความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้หัวเผาในภาคอุตสาหกรรม การใช้งานที่ครอบคลุมถึงหม้อน้ำและหม้อน้ำร้อน,เครื่องทำความร้อนแบบน้ำมัน และเครื่องอบแห้ง อุปกรณ์ควบคุมชุด ETC6000 เหมาะสำหรับใช้กับหัวเผาแบบเดี่ยวและแบบคู่ เช่นเดียวกับหม้อน้ำแบบหัวฉีดคู่

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนแก่เตาหรือหม้อไอน้ำต่างๆ ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานและถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของการใช้งานเตาเชื้อเพลิง ดังนั้นการควบคุมการเผาไหม้ให้มีมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงลงได้

ที่มา:สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 
 
 

 

95/287 หมู่ที่6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Tel.0-2594-5563 e-mail : info@etcthailand.com